Dr n. med.
Maria Mituś – Kenig

Specjalista ortodonta
Master in Lingual Orthodontics
Member of European Board of Orthodontists

Przebieg pracy zawodowej

 • Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońkiego w Krakowie
 • Specjalista ortodoncji
 • Doktorat (doktor nauk medycznych)
 • Obecnie Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • W 2015 roku jako drugi specjalista ortodoncji z Polski zdała prestiżowy Europejski Egzamin z Ortodoncji – European Board of Orthodontists
 • W 2015 roku jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła elitarne studia podyplomowe na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu zakończone uzyskaniem tytułu Master in Lingual Orthodontics
 • Od 2009 roku jako jedna z pierwszych lekarzy prowadzi leczenie ortodontyczne techniką lingwalną za pomocą aparatów językowych systemu Incognito, a także Win
 • W 2009 roku skonstruowała i opatentowała stały aparat poszerzająco-dystalizujący - PATENT
 • Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Medycyna Praktyczna – Stomatologia
 • Sekretarz Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
 • Autorka licznych publikacji i wystąpień z zakresu ortodoncji w tym prezentacji ustnych na kongresach krajowych Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz międzynarodowych Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego
 • Uczestnik licznych zagranicznych staży szkoleniowych z ortodoncji
 • Organizatorka i prowadząca wewnętrzne szkolenia i staże z zakresu bezekstrakcyjnego leczenia ortodontycznego i techniki lingwalnej(językowej)
 • Promotor pomocniczy doktoratów

Praktyki zagraniczne

 • 2015 - 2016: Włochy - Elitarne studia podyplomowe na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu zakończone uzyskaniem tytułu Master in Lingual Orthodontics
 • 2010 rok: Francja - Staż ortodontyczny w zakresie aparatów lingwalnych
 • 2004 rok: Austria - Staż ortodontyczny "Klinische Abteilung für Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurgie"
 • 2002 rok: Niemcy - Staż ortodontyczny w "Gemeinschaftspraxis Besters&Partner"
 • 2001 rok: Niemcy - Staż z chirurgii twarzowo-szczękowej w "Zentrum fuer Chirurgie, Klinik fuer Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie"
 • 2000 rok: Niemcy - Staż z stomatologii zachowawczej z endodoncją i protetyką w "Gemeinschaftspraxis Besters&Partner"

Kursy ortodontyczne

Wraz z wykwalifikowanym Zespołem Dr Maria Mituś – Kenig bierze udział w licznych szkoleniach, kursach oraz konferencjach zarówno w Polsce jak i za granicą, czego dowodem są liczne certyfikaty.

Nasi specjaliści są członkami:

 • Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO)
 • Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)
 • European Orthodontic Society (EOS)
 • World Federation of Orthodontists (WFO)
 • European Society of Lingual Orthodontics (ESLO)

Certyfikaty

Dyplomy

Doktorat (doktor nauk medycznych)

Specjalista Ortodoncji

W 2009 roku skonstruowała i opatentowała stały aparat poszerzająco-dystalizujący

W 2015 roku jako drugi specjalista ortodoncji z Polski zdała prestiżowy Europejski Egzamin z Ortodoncji – European Board of Orthodontists

W 2015 roku jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła elitarne studia podyplomowe na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu zakończone uzyskaniem tytułu Master in Lingual Orthodontics

Prezentacje ustne

Konferencje ortodontyczne

Kursy ortodontyczne