Dr n. med.
Maria Mituś – Kenig

Specjalista ortodonta
Master in Lingual Orthodontics
Member of European Board of Orthodontists

Przebieg pracy zawodowej

 • Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońkiego w Krakowie
 • Specjalista ortodoncji
 • Doktorat (doktor nauk medycznych)
 • Obecnie Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • W 2015 roku jako drugi specjalista ortodoncji z Polski zdała prestiżowy Europejski Egzamin z Ortodoncji – European Board of Orthodontists
 • W 2015 roku jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła elitarne studia podyplomowe na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu zakończone uzyskaniem tytułu Master in Lingual Orthodontics
 • Od 2009 roku jako jedna z pierwszych lekarzy prowadzi leczenie ortodontyczne techniką lingwalną za pomocą aparatów językowych systemu Incognito, a także Win
 • W 2009 roku skonstruowała i opatentowała stały aparat poszerzająco-dystalizujący - PATENT
 • Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Medycyna Praktyczna – Stomatologia
 • Sekretarz Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
 • Autorka licznych publikacji i wystąpień z zakresu ortodoncji w tym prezentacji ustnych na kongresach krajowych Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz międzynarodowych Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego
 • Uczestnik licznych zagranicznych staży szkoleniowych z ortodoncji
 • Organizatorka i prowadząca wewnętrzne szkolenia i staże z zakresu bezekstrakcyjnego leczenia ortodontycznego i techniki lingwalnej(językowej)
 • Promotor pomocniczy doktoratów

Praktyki zagraniczne

 • 2015 - 2016: Włochy - Elitarne studia podyplomowe na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu zakończone uzyskaniem tytułu Master in Lingual Orthodontics
 • 2010 rok: Francja - Staż ortodontyczny w zakresie aparatów lingwalnych
 • 2004 rok: Austria - Staż ortodontyczny "Klinische Abteilung für Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurgie"
 • 2002 rok: Niemcy - Staż ortodontyczny w "Gemeinschaftspraxis Besters&Partner"
 • 2001 rok: Niemcy - Staż z chirurgii twarzowo-szczękowej w "Zentrum fuer Chirurgie, Klinik fuer Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie"
 • 2000 rok: Niemcy - Staż z stomatologii zachowawczej z endodoncją i protetyką w "Gemeinschaftspraxis Besters&Partner"

Kursy ortodontyczne

Wraz z wykwalifikowanym Zespołem Dr Maria Mituś – Kenig bierze udział w licznych szkoleniach, kursach oraz konferencjach zarówno w Polsce jak i za granicą, czego dowodem są liczne certyfikaty.

Nasi specjaliści są członkami:

 • Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO)
 • Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)
 • European Orthodontic Society (EOS)
 • World Federation of Orthodontists (WFO)
 • European Society of Lingual Orthodontics (ESLO)

Certyfikaty

Dyplomy

świadectwo ukończenia kursu o tematyce ortodontycznej

Doktorat (doktor nauk medycznych)

certyfikat ukończenia kursu medycznego z zakresu ortodoncji

Specjalista Ortodoncji

dyplom ukończenia kursów medycznego o specjalizacji ortodontycznej

W 2009 roku skonstruowała i opatentowała stały aparat poszerzająco-dystalizujący

certyfikat ukończenia kursów medycznego o tematyce ortodontycznej

W 2015 roku jako drugi specjalista ortodoncji z Polski zdała prestiżowy Europejski Egzamin z Ortodoncji – European Board of Orthodontists

dyplom potwierdzający udział w wydarzeniu o tematyce ortodontycznej

W 2015 roku jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła elitarne studia podyplomowe na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu zakończone uzyskaniem tytułu Master in Lingual Orthodontics

Prezentacje ustne

zaświadczenie potwierdzające udział w kursie medycznym o tematyce ortodontycznej
dokument potwierdzający udział w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
świadectwo ukończenia kursu medycznego o specjalizacji ortodontycznej
świadectwo ukończenia kursu ortodontycznego
certyfikat ukończenia kursów o tematyce ortodontycznej
certyfikat ukończenia kursu o specjalizacji ortodontycznej
certyfikat ukończenia kursów ortodontycznych
dyplom ukończenia kursu medycznego z zakresu ortodoncji
zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu o tematyce ortodontycznej
dyplom potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu z zakresu ortodoncji
świadectwo potwierdzające udział w kursie medycznym o tematyce ortodontycznej
świadectwo ukończenia kursu o specjalizacji ortodontycznej
świadectwo ukończenia kursów ortodontycznych
dyplom ortodontyczny

Konferencje ortodontyczne

certyfikat ukończenia kursów o specjalizacji ortodontycznej
dyplom ukończenia kursów o tematyce ortodontycznej
certyfikat z zakresu ortodoncji
dyplom potwierdzający uczestnictwo w kursie ortodontycznym
dyplom potwierdzający udział w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu o specjalizacji ortodontycznej
zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu ortodoncji
dyplom potwierdzający uczestnictwo w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
świadectwo potwierdzające udział w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
dyplom ukończenia kursów medycznych z zakresu ortodoncji
certyfikat potwierdzający udział w kursie medycznym o tematyce ortodontycznej
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie medycznym o tematyce ortodontycznej
dyplom potwierdzający udział w kursie medycznym z zakresu ortodoncji
świadectwo ukończenia kursów medycznych z zakresu ortodoncji
zaświadczenie ukończenia kursów o tematyce ortodontycznej
zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu z zakresu ortodoncji
świadectwo ukończenia kursów medycznego o tematyce ortodontycznej
zaświadczenie o kwalifikacjach ortodontycznych
świadectwo ukończenia kursów o specjalizacji ortodontycznej
dyplom ukończenia kursu z zakresu ortodoncji
zaświadczenie ukończenia kursu medycznego o specjalizacji ortodontycznej
zaświadczenie potwierdzające udział w kursie ortodontycznym
dokument potwierdzający udział w kursie medycznym o tematyce ortodontycznej
świadectwo potwierdzające kwalifikacje ortodontyczne
certyfikat ukończenia kursów medycznego o specjalizacji ortodontycznej
dyplom potwierdzający udział w wydarzeniu o specjalizacji ortodontycznej
certyfikat potwierdzający kwalifikacje medyczne z zakresu ortodoncji
dyplom ukończenia kursu medycznego o specjalizacji ortodontycznej
dyplom potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu o tematyce ortodontycznej
dyplom ukończenia kursu ortodontycznego
certyfikat kwalifikacji ortodontycznych
certyfikat udziału w konferencji ortodontycznej
świadectwo potwierdzające kwalifikacje medyczne o tematyce ortodontycznej
zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje medyczne o tematyce ortodontycznej
dokument potwierdzający kwalifikacje medyczne o specjalizacji ortodontycznej
zaświadczenie ukończenia kursu medycznego o tematyce ortodontycznej
dyplom potwierdzający uczestnictwo w kursie medycznym z zakresu ortodoncji
świadectwo ukończenia kursów o tematyce ortodontycznej

Kursy ortodontyczne

zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje ortodontyczne
świadectwo potwierdzające udział w wydarzeniu z zakresu ortodoncji
certyfikat potwierdzający udział w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
dyplom udziału w konferencji ortodontycznej
dyplom potwierdzający uczestnictwo w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
świadectwo potwierdzające udział w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie medycznym z zakresu ortodoncji
zaświadczenie ukończenia kursów ortodontycznych
dokument kwalifikacji ortodontycznych
świadectwo ukończenia kursu medycznego z zakresu ortodoncji
zaświadczenie ukończenia kursu o tematyce ortodontycznej
dokument potwierdzający udział w kursie medycznym z zakresu ortodoncji
zaświadczenie ukończenia kursów medycznego o specjalizacji ortodontycznej
dyplom potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu o specjalizacji ortodontycznej
certyfikat potwierdzający kwalifikacje medyczne o tematyce ortodontycznej
dyplom ukończenia kursu o specjalizacji ortodontycznej
certyfikat ukończenia kursu ortodontycznego
świadectwo potwierdzające udział w kursie medycznym z zakresu ortodoncji
świadectwo ukończenia kursów z zakresu ortodoncji
dyplom ukończenia kursów z zakresu ortodoncji
dyplom z zakresu ortodoncji
dyplom potwierdzający uczestnictwo w kursie medycznym o tematyce ortodontycznej
dyplom potwierdzający kwalifikacje medyczne z zakresu ortodoncji
dokument potwierdzający kwalifikacje medyczne o tematyce ortodontycznej
zaświadczenie ukończenia kursów o specjalizacji ortodontycznej
zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu o specjalizacji ortodontycznej
świadectwo potwierdzające udział w konferencji ortodontycznej
certyfikat potwierdzający kwalifikacje medyczne o specjalizacji ortodontycznej
dyplom ukończenia kursów o specjalizacji ortodontycznej
dokument potwierdzający udział w wydarzeniu o specjalizacji ortodontycznej
dyplom kwalifikacji ortodontycznych
certyfikat ortodontyczny
dyplom ukończenia kursów medycznego o tematyce ortodontycznej
certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu o tematyce ortodontycznej
świadectwo potwierdzające udział w kursie ortodontycznym
dyplom potwierdzający kwalifikacje medyczne o specjalizacji ortodontycznej
świadectwo ukończenia kursu medycznego o tematyce ortodontycznej
zaświadczenie ukończenia kursów medycznych z zakresu ortodoncji
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
zaświadczenie ukończenia kursu o specjalizacji ortodontycznej
dokument potwierdzający udział w wydarzeniu o tematyce ortodontycznej
dyplom ukończenia kursów ortodontycznych
certyfikat ukończenia kursów z zakresu ortodoncji
zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji ortodontycznej
certyfikat ukończenia kursu medycznego o specjalizacji ortodontycznej
świadectwo potwierdzające kwalifikacje medyczne z zakresu ortodoncji
certyfikat potwierdzający udział w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
dyplom ukończenia kursu medycznego o tematyce ortodontycznej
certyfikat potwierdzający udział w kursie medycznym z zakresu ortodoncji
dokument potwierdzający udział w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
dyplom potwierdzający udział w kursie ortodontycznym
dyplom potwierdzający udział w wydarzeniu z zakresu ortodoncji
certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu z zakresu ortodoncji
świadectwo potwierdzające udział w wydarzeniu o tematyce ortodontycznej
certyfikat ukończenia kursu z zakresu ortodoncji
dokument potwierdzający udział w kursie ortodontycznym
zaświadczenie potwierdzające udział w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu o tematyce ortodontycznej
dyplom potwierdzający udział w kursie medycznym o tematyce ortodontycznej
dyplom potwierdzający kwalifikacje medyczne o tematyce ortodontycznej
certyfikat potwierdzający kwalifikacje ortodontyczne
dyplom ukończenia kursu o tematyce ortodontycznej
certyfikat ukończenia kursów medycznych z zakresu ortodoncji
świadectwo ukończenia kursu z zakresu ortodoncji
zaświadczenie potwierdzające udział w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji medycznej
zaświadczenie ukończenia kursów z zakresu ortodoncji
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
certyfikat uczestnictwa w warsztatach z wszczepiania i biomechaniki miniimplantów podniebiennych
zaświadczenie ukończenia kursów medycznego o tematyce ortodontycznej
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie ortodontycznym
zaświadczenie ukończenia kursu ortodontycznego
dokument potwierdzający kwalifikacje medyczne z zakresu ortodoncji
zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje medyczne o specjalizacji ortodontycznej
świadectwo kwalifikacji ortodontycznych
certyfikat potwierdzający udział w kursie ortodontycznym
dyplom potwierdzający udział w kursie medycznym o specjalizacji ortodontycznej
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Kongresie Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu z zakresu ortodoncji
certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu o specjalizacji ortodontycznej
zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje medyczne z zakresu ortodoncji
świadectwo potwierdzające udział w wydarzeniu o specjalizacji ortodontycznej
certyfikat ukończenia kursu o tematyce ortodontycznej
zaświadczenie ukończenia kursu medycznego z zakresu ortodoncji
świadectwo ukończenia kursów medycznego o specjalizacji ortodontycznej
dyplom potwierdzający kwalifikacje ortodontyczne
dokument potwierdzający udział w wydarzeniu z zakresu ortodoncji
dokument potwierdzający kwalifikacje ortodontyczne
zaświadczenie potwierdzające udział w kursie medycznym z zakresu ortodoncji
certyfikat ukończenia kursu medycznego o tematyce ortodontycznej
świadectwo potwierdzające kwalifikacje medyczne o specjalizacji ortodontycznej
świadectwo potwierdzające kwalifikacje medyczne o specjalizacji ortodontycznej