Miniimplanty (miniśruby) ortodontyczne

Co to są miniimplanty (miniśruby) ortodontyczne?

Miniimplanty ortodontyczne, zwane również mikroimplantami lub miniśrubami ortodontycznymi są tymczasowymi wszczepami stosowanymi coraz szerzej w ortodoncji. Zaprojektowane przez Victora Sendaxa na początku lat 90 ubiegłego wieku początkowo miały służyć jedynie do zakotwienia labilnych protez całkowitych dolnych, jednak ich liczne zalety pozwoliły na zastosowanie ich również w ortodoncji.

Obecnie miniśruby ortodontyczne stosowane są w leczeniu wielu wad zgryzu, najczęściej w celu intruzji trzonowców, prostowania mezjalnie nachylonych zębów bądź dystalizacji zębów w przednim odcinku szczęki, należy jednak zaznaczyć, że wraz z rosnącą popularnością rośnie również ich zastosowanie – obecnie wykorzystuje się miniimplanty do leczenia większości wad zgryzowych .

Pozwalają one również na przeprowadzenie leczenia ortodontycznego u Pacjentów dorosłych.

miniśruby ortodontyczne w jamie ustnej

Jak zbudowane są miniimplanty ortodontyczne?

Miniimplanty ortodontyczne zbudowane są z wysoce biokompatybilnych stopów tytanu, zapewniających doskonałą integrację z otaczającymi wszczep tkankami. Dzięki małej średnicy (wynoszącej średnio 1.8 mm), miniśruby ortodontyczne mogą zostać umieszczone w kości bez konieczności nacinania błony śluzowej, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych implantów.

W przypadku zastosowania ich w protetyce, na szczycie miniimplantu dodatkowo umieszczany jest element zatrzaskowy w postaci kulki, zaś w protezie Pacjenta znajduje się odpowiadający element retencyjny, umożliwiający lepsze zakotwienie protezy.

Jak wygląda procedura kliniczna?

Po zakwalifikowaniu Pacjenta do leczenia z wykorzystaniem miniimplantów ortodontycznych, następuje ocena warunków podłoża kostnego w jamie ustnej. Zaplanowana zostaje ilość, jak również miejsce ich umieszczenia. Po znieczuleniu, lekarz ortodonta przystępuje do preparacji loży przez dziąsło (transgingiwalnie) za pomocą tzw. wiertła pilotażowego.

Nie jest wymagane tworzenie płata śluzówkowo – okostnowego, co umożliwia zmniejszenie traumatyzacji tkanek, zaś zastosowane znieczulenie miejscowe zapewnia całkowitą bezbolesność zabiegu. Na przygotowany wcześniej implant zostaje nałożony odpowiedni klucz, który umożliwia wkręcenie miniśruby do przygotowanego otworu w kości. Istnieją również pewne rodzaje miniimplantów, które można wkręcić bezpośrednio w kość, bez konieczności wykonywania cięcia pilotażowego.

W przypadku wykorzystania miniśruby do zakotwienia uzupełnień protetycznych, wymagane są dodatkowe czynności kliniczne i laboratoryjne. W okresie do 3, 4 dni po zabiegu może występować tępy ból wraz z opuchlizną okolicznych tkanek.

miniśruba ortodontyczna

Jakie są zalety stosowania miniimplantów ortodontycznych?

Spośród wielu zalet miniimplantów ortodontycznych najistotniejszą wydaje się być minimalna inwazyjność. Dzięki wykorzystaniu systemu samogwintującego jak również dzięki małej średnicy, miniśruby ortodontyczne powodują mniejszą traumatyzację tkanek w porównaniu do konwencjonalnych implantów.

Łatwość wprowadzenia i usunięcia powoduje, że mogą być one stosowane przez określony czas lub do długookresowej stabilizacji. Bezpośrednio po zabiegu mogą zostać poddane obciążeniu, wykazują dużą skuteczność, a ich wszczepienie nie zajmuje dużo czasu. Istotne są również: brak wpływu na estetykę twarzy, niski koszt oraz możliwość zastosowania wszczepów w dowolnym obszarze łuku zębowego.

instalacja miniśrub ortodontycznych w jamie ustnej

Jakie są wady stosowania miniimplantów ortodontycznych?

Komplikacje wynikające z zastosowania miniimplantów ortodontycznych wynikają najczęściej z niewłaściwej techniki chirurgicznej, jednakże większość z nich nie jest możliwa do przewidzenia przed podjęciem leczenia.

Najczęstsze powikłania po zastosowaniu miniśruby ortodontycznej to m.in zranienie korzenia sąsiedniego zęba, okolicznych naczyń krwionośnych lub nerwów, perforacja zatoki szczękowej lub jamy nosowej, niestabilność lub złamanie miniimplantu. Należy jednak zaznaczyć, że ich występowanie jest niezmiernie rzadkie.

Kiedy można zastosować miniimplanty ortodontyczne?

Dzięki zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych, w niektórych przypadkach można uniknąć leczenia chirurgicznego bądź konieczności noszenia aparatów stałych. Również u osób z chorobami przyzębia zastosowanie miniimplantów przyspiesza terapię ortodontyczną.

Należy jednak pamiętać o różnych wadach zgryzu występujących u Pacjentów, jak również o różnym stopniu ich nasilenia, dlatego decyzja odnośnie zastosowania miniśruby ortodontycznej musi być poprzedzona wnikliwym badaniem przeprowadzonym przez doświadczonego lekarza ortodontę.

Co to są minipłytki Bollarda?

Minipłytki Bollarda to nowa metoda leczenia wybranych wad zgryzu będąca połączeniem specjalnie zaprojektowanych płytek, miniśrub oraz wyciągów elastycznych.