Leczenie ortodontyczne

Obecnie celem leczenia ortodontycznego jest zapewnienie nie tylko pięknego uśmiechu, ale przede wszystkim utrzymanie zdrowia zębów, przyzębia oraz stawów skroniowo-żuchwowych. W naszym Centrum zwracamy szczególną uwagę na leczenie wad zgryzu, utrzymanie prawidłowej funkcji żucia, mowy i oddychania, jak również na osiągnięcie jak najlepszego wyglądu twarzy Pacjenta (tzw. estetyka profilu).

I wizyta

Najważniejszym etapem leczenia ortodontycznego jest postawienie prawidłowej diagnozy. W trakcie pierwszej wizyty zbierzemy od Państwa dokładny wywiad chorobowy oraz przeprowadzimy dokładne badanie kliniczne (wewnątrz- oraz zewnątrzustne), mające na celu stwierdzenie konieczności leczenia ortodontycznego. Jeżeli będziecie Państwo wymagać leczenia, skierujemy Państwa na wykonanie zdjęć radiologicznych (pantomograficznego i cefalometrycznego). Ponadto, pobierzemy wyciski, w celu wykonania modeli diagnostycznych.

zdjęcie rtg żuchwy
zdjęcie rtg uzębienia

II wizyta

W trakcie drugiej wizyty zaproponujemy Państwu ostateczny plan leczenia, a także przybliżony jego czas oraz koszt. Poinformujemy również o konieczności ewentualnego podjęcia wcześniejszego leczenia z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, periodontologii czy chirurgii stomatologicznej. Ponadto, w zależności od sposobu dalszego leczenia (aparat stały czy wyjmowany), założymy separację lub pobierzemy wyciski tym razem na modele robocze, celem wykonania przez technika aparatu wyjmowanego lub aparatu stałego (tj. Haas, Pendex, itp.). W celu monitorowania postępów leczenia, standardowo wykonamy zdjęcia cyfrowe profilu twarzy oraz zgryzu.

pacjentka podczas wykonywania zdjęcia cyfrowego profilu twarzy oraz zębów
Model szczeki

III wizyta

W trakcie trzeciej wizyty ortodonta założy odpowiedni aparat stały (metalowy, aparat estetyczny lub aparat lingwalny). Czas wizyty wynosi ok 1-2 godzin.

pacjentka podczas leczenia zębów

Kolejne wizyty

Kolejne wizyty to wizyty kontrolne zaplanowane średnio co 5 tygodni (4-12 tygodni) mające na celu kontrolę przebiegu leczenia oraz odpowiednią aktywację aparatu.

pacjentka na kontrolnej wizycie ortodontycznej

Retencja

Po zakończeniu leczenia zastosujemy u Państwa odpowiednią retencję, celem utrzymania efektu leczenia. Wyróżniamy retencję stałą (aparat retencyjny klejony od strony językowej zębów – całkowicie niewidoczny) i wyjmowaną (wyjmowana płytka/szyna wykonana z przeźroczystego akrylu), która dobierana jest indywidualnie dla Pacjenta. Celem retencji jest utrzymanie zębów w nowej pozycji, aż nastąpi ostateczna przebudowa kości, przyzębia oraz mięśni, które dostosują się do nowych warunków zgryzowych.

aparat ortodontyczny do retencji